Pragniemy zaprezentować naszą firmę jako wykonawcę robót energetycznych, która posiada wieloletnie doświadczanie.

Firma rozpoczęła swoją działalność w czerwcu 1972 r.

Jesteśmy rzetelnym i wiarygodnym wykonawcą w zakresie prowadzenia robót z branży elektroenergetycznej.

 

Obecnie Firma "ŚWIĘCKI" wykonuje roboty z zakresu:

-       Linie energetyczne SN (napowietrzne i kablowe),

-       Linie energetyczne nn (napowietrzne i kablowe),

-       Linie kablowe prądu stałego,

-       Trakcja tramwajowa

-       Oświetlenie uliczne,

-     Stacje transformatorowe 15/0,4kV (napowietrzne, wnętrzowe, PZO),

-       Sygnalizacja świetlna,

-       Budowa i modernizacja podstacji trakcyjnych tramwajowych

-       Konserwacja oświetlenia ulicznego Warszawy i okolic

-       Przewierty sterowane